Asia C-496/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 16.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione tributaria regionale della Campania – Italia) Antonio Capaldo SpA v. Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Ennakkoratkaisupyyntö – Tulliliitto – Yhteisön tullikoodeksi – Asetus (ETY) N:o 2913/92 – Tavaroiden tarkastus – Tulli-ilmoitusta koskeva oikaisupyyntö – Jälkitarkastus)