Дело C-496/19: Решение на Съда (осми състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale della Campania — Италия) — Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Митнически кодекс на Общността — Регламент (EИО) № 2913/92 — Контрол на стоките — Искане за последваща проверка на митническата декларация — Последващ контрол)