RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det regionale styringsudvalg for transportfællesskabet til visse administrative anliggender og personaleanliggender samt fastlæggelsen af transportfællesskabets finansielle regler