ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé správní a personální záležitosti a stanovení finančních pravidel pro Dopravní společenství