Lieta T-351/20: Prasība, kas celta 2020. gada 5. jūnijā – St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua (“Vital like nature”)