Mål T-102/20: Talan väckt den 19 februari 2020 – Kampete mot rådet