Zaak T-102/20: Beroep ingesteld op 19 februari 2020 — Kampete/Raad