Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)