Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9132 – ICF Novedis / CDC Habitat / Swiss Life REIM / Foncière Vesta) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)