Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9132 – ICF Novedis / CDC Habitat / Swiss Life REIM / Foncière Vesta). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)