Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmētavīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšanasaskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2020/C 380/12