Pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas paga. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalis2020/C 44/09