Sag C-434/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 12. september 2013 — Slancheva sila EOOD mod Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Fælles landbrugspolitik — ELFUL — forordning (EU) nr. 65/2011 — støtte til udvikling af landdistrikterne — støtte til oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder — begrebet »kunstigt skabte betingelser« — misbrug — beviser)