Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru (COM(2021)0028 – C9-0016/2021 – 2021/0015(CNS))