Komission delegoitu asetus (EU) N:o 913/2014, annettu 21 päivänä elokuuta 2014 , väliaikaisista poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä persikoiden ja nektariinien tuottajille