Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2019 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39398 – Visa MIF) (oznámeno pod číslem C(2019) 3034)