VERORDENING (EG) Nr. 2962/95 VAN DE RAAD van 18 december 1995 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 868/90 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde gelaste buizen van ijzer of van niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Joegoslavië (met uitzondering van Servië en Montenegro) en Roemenië, alsmede van Verordening (EEG) nr. 898/91 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van dezelfde produkten van oorsprong uit Turkije en Venezuela