MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET i enlighet med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG