SPOROČILO KOMISIJE SVETU v skladu s členom 395 Direktive Sveta 2006/112/ES