MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za Odbor za regionalni razvoj o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)) Pripravljavec mnenja: Alexandr Vondra