Kommissionens förordning (EG) nr 607/2007 av den 1 juni 2007 om fördelningen mellan leveranser och direktförsäljning av de nationella referenskvantiteter som fastställts för 2006/2007 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1788/2003