Uredba Komisije (ES) št. 607/2007 z dne 1. junija 2007 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med oddajo in neposredno prodajo , določenih za obdobje 2006/2007 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003