Verordening (EG) nr. 607/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 inzake de verdeling tussen leveringen en rechtstreekse verkoop van de nationale referentiehoeveelheden die voor 2006/2007 zijn vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad