Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2007 ( 2007. gada 1. jūnijs ) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā 2006./2007. gadam noteikto valsts references daudzumu sadalīšanu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā