Zadeva C-363/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 10. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt – Švedska) – Konsumentombudsmannen/Mezina AB (Predhodno odločanje – Varnost hrane – Prehranske in zdravstvene trditve na živilih – Uredba (ES) št. 1924/2006 – Člena 5 in 6 – Znanstvena utemeljitev trditev – Splošno sprejeti znanstveni dokazi – Člen 10(1) – Člen 28(5) – Prehodna ureditev – Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu – Direktiva 2005/29/ES – Člen 3(4) – Razmerje med določbami Direktive 2005/29 in drugimi pravili Unije, ki urejajo posebne vidike nepoštenih poslovnih praks)