Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 384, 30 października 2014