Писмен въпрос E-001618/11 Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Баронеса Sarah Ludford (ALDE) и Marietje Schaake (ALDE) до Комисията. Унгарския медиен закон