Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (riformulazzjoni) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)