Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)