Zaak C-530/06: Beschikking van de president van het Hof van 22 oktober 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek