Lieta C-530/06: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 22. oktobra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika