Kohtuasi T-152/20: 19. märtsil 2020 esitatud hagi – BSH Hausgeräte versus EUIPO (Home Connect)