Geneesmiddelen — Lijst van door de EER-EVA-staten voor de eerste helft van 2020 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen 2021/C 39/04 Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen Te noteren door het Gemengd Comité van de EER