Lääkevalmisteet – Markkinoille saattamista koskevat luvat, jotka Euroopan talousalueen EFTA-valtiot myönsivät vuoden 2020 alkupuoliskolla 2021/C 39/04 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle