Kawża C-898/19 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2019 minn l-Irlanda mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla Estiża) fl-24 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-755/15 u T-759/15, Il-Lussemburgu u Fiat Chrysler Finance Europe vs Il-Kummissjoni