Förenade målen T-786/16 och T-224/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – PV mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Mobbning – En rad beslut från kommissionen som går sökanden emot – Ansökningar om bistånd – Disciplinförfarande – Återkallelse – Tillbakadragande av återkallelsen – Nytt disciplinförfarande – Ny återkallelse)