Gevoegde zaken T-786/16 en T-224/18: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – PV/Commissie („Openbare dienst – Ambtenaren – Psychisch geweld – Reeks voor de verzoeker bezwarende besluiten van de Commissie – Bijstandsverzoeken – Tuchtprocedure – Ontslag – Intrekking van het ontslag – Nieuwe tuchtprocedure – Nieuw ontslag”)