Съединени дела T-786/16 и T-224/18: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — PV/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Психически тормоз — Съвкупност от решения на Комисията, увреждащи жалбоподателя — Искания за съдействие — Дисциплинарно производство — Отстраняване от служба — Оттегляне на отстраняването от служба — Ново дисциплинарно производство — Ново освобождаване от служба)