Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet