Κατάλογος των οργανισμών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για την προμήθεια ή την ανάθεση συμβάσεων για τα αποσυρόμενα νωπά οπωροκηπευτικά, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων, για απόσταξη και για σκοπούς εκτός διατροφής