Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 31 Ιουλίου 2004