Sprawa T-550/20: Postanowienie Sądu z dnia 6 października 2020 r. – Sharpston / Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich o mianowaniu rzecznika generalnego Trybunału – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Oczywista niedopuszczalność]