Sag T-550/20: Rettens kendelse af 6. oktober 2020 — Sharpston mod Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer (Annullationssøgsmål – Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen – afgørelse vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer om udnævnelse af en generaladvokat ved Domstolen – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag)