Věc T-550/20: Usnesení Tribunálu ze dne 6. října 2020 – Sharpston v. Rada a zástupci vlád členských států („Žaloba na neplatnost – Vystoupení Spojeného království z Unie – Rozhodnutí zástupců vlád členských států jmenovat generálního advokáta Soudního dvora – Akt, který nelze napadnout žalobou – Zjevná nepřípustnost“)