Rådets forordning (EØF) nr. 2112/90 af 23. juli 1990 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer elektroniske mikrokredsloeb, såkaldte DRAMs (Dynamic Random Access Memories), med oprindelse i Japan og om endelig opkrævning af den midlertidige told