Rozhodnutie Rady z 18. decembra 1962, ktorým sa určuje menovací orgán v rámci kontrolného výboru