63/32/ETY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1962, nimittävän viranomaisen määräämisestä tilintarkastuslautakunnalle