Predmet C-165/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2020. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – ET kao stečajni upravitelj društva Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG) protiv Savezne Republike Njemačke