Sag C-165/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 16. april 2020 — ET, som kurator for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG) mod Forbundsrepublikken Tyskland