Lieta T-487/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 5. oktobra spriedums – CU/Reģionu komiteja (Civildienests – Ierēdņi – Pirms 2004. gada 1. maija amatā ieceltā ierēdņa mēneša pamatalga – Reizināšanas koeficienta, kas ir mazāks par vienu vienību, piemērošana – Reizināšanas koeficienta samazināšana – Tiesību kļūda – Vienlīdzīga attieksme – Tiesiskā paļāvība)